Általános Szerződési Feltételek

Utoljára frissítve: október 30, 2023

JOGI FELTÉTELEINK ELFOGADÁSA

Mi, az Adaptive Media („Vállalat”, „mi”, „bennünket” vagy „miénk”) egy Lettországban, a Cesu utca 19, Valmiera, Valmieras novads LV-4201 alatt bejegyzett vállalat vagyunk. HÉA-számunk: LV44103107610.

Mi üzemeltetjük a https://www.legjobbtesztek.hu/ weboldalt (a „Webhely”), valamint minden egyéb kapcsolódó terméket és szolgáltatást, amely ezekre a szerződési vagy jogi feltételekre hivatkozik (a „Jogi feltételek”) (együttesen a „Szolgáltatások”).

A Legjobbtesztek.hu egy olyan termékösszehasonlító oldal, amely kizárólag megbízható és objektív információkat nyújt a különböző típusú termékekről.

Kapcsolatba léphet velünk telefonon a +371 22324246 számon, e-mailben a [email protected] címen, vagy postai úton a Cesu utca 19, Valmiera, Valmieras novads LV-4201, Lettország címen.

Az alábbi Jogi feltételek az Ön – akár személyesen, akár egy vállalat nevében („Ön”) – és az Adaptive Media között létrejött jogilag kötelező érvényű megállapodást képezik, amely a Szolgáltatásokhoz való hozzáférésre és azok használatára vonatkozik. Ön elfogadja, hogy a Szolgáltatásokhoz való hozzáféréssel Ön elolvasta, megértette és elfogadta az alábbi Jogi feltételeket, és beleegyezik, hogy azok kötelező érvényűek. HA NEM ÉRT EGYET A JELEN JOGI FELTÉTELEK MINDEGYIKÉVEL, AKKOR AZ ÖN SZÁMÁRA KIFEJEZETTEN TILOS A SZOLGÁLTATÁSOK HASZNÁLATA, ÉS A HASZNÁLATOT AZONNAL BE KELL FEJEZNIE.

A jelen dokumentum kifejezetten hivatkozik a kiegészítő feltételekre vagy dokumentumokra, amelyek a Szolgáltatásokban időről időre közzé vannak téve. Fenntartjuk a jogot, hogy saját belátásunk szerint időről időre változtassuk vagy módosítsuk az alábbi Jogi feltételeket. A változásokról a jelen Jogi Feltételek „Utolsó frissítés” dátumának módosításával értesítjük Önt, és Ön lemond arról a jogáról, hogy minden ilyen változásról külön értesítést kapjon. Az Ön felelőssége, hogy rendszeresen áttekintse az alábbi Jogi Feltételeket, és tájékozódjon a módosításokról. Ön a felülvizsgált és módosított jogi feltételek változásainak hatálya alá tartozik, és amennyiben a módosított Jogi Feltételek közzétételének időpontját követően a Szolgáltatásokat továbbra is használja, akkor úgy tekintjük, hogy tudomást szerzett róluk, és elfogadta azokat.

A Szolgáltatások olyan felhasználók számára készültek, akik már betöltötték a 13. életévüket. Minden olyan felhasználónak, aki a lakóhelye szerinti joghatóságon belül kiskorúnak számít (általában 18 év alatti), a Szolgáltatások használatához rendelkeznie kell a szülő vagy gyám engedélyével, és a használat alatt azoknak felügyelniük kell a felhasználót. Ha Ön kiskorú, a Szolgáltatások használata előtt a szülőjének vagy gondviselőjének el kell olvasnia és el kell fogadnia a jelen Jogi feltételeket.

Javasoljuk, hogy nyomtassa ki az alábbi Jogi feltételek egy példányát.

1. SZOLGÁLTATÁSAINK

A Szolgáltatások használata során megadott információk nem szolgálnak terjesztésre vagy felhasználásra bármely olyan személy vagy vállalat számára, amely olyan joghatóság vagy ország területén található, ahol az ilyen terjesztés vagy felhasználás törvénybe ütközik, vagy amely az ilyen joghatóságon vagy országon belül bármilyen regisztrációs kötelezettség alá vetne minket. Ennek megfelelően azok a személyek, akik úgy döntenek, hogy más helyről férnek hozzá a Szolgáltatásokhoz, ezt saját kezdeményezésük alapján teszik, és kizárólagosan felelősek a helyi törvények betartásáért, amennyiben a helyi törvények alkalmazandók.

2. SZELLEMI TULAJDONJOGOK

Szellemi tulajdonunk

Mi vagyunk a Szolgáltatásainkhoz kapcsolódó valamennyi szellemi tulajdonjog tulajdonosa vagy engedélyese, beleértve a Szolgáltatásokban található összes forráskódot, adatbázist, funkciót, szoftvert, weboldal dizájnt, hangot, videót, szöveget, fényképet és grafikát (együttesen a „Tartalom”), valamint az azokban szereplő védjegyeket, szolgáltatási védjegyeket és logókat (a „Márkák”).
Tartalmainkat és védjegyeinket a szerzői jogi törvények és védjegyjogok (és különféle más szellemi tulajdonjogra és tisztességtelen versenyre vonatkozó jogszabályok), és egyezmények védik az Egyesült Államokban és szerte a világon.

A Tartalom és a védjegyek a Szolgáltatásokban vagy a Szolgáltatásokon keresztül „AZONOSAN” vannak rendelkezésre bocsátva az Ön személyes, nem kereskedelmi célú felhasználására vagy kizárólag belső üzleti célra.

Szolgáltatásaink Ön általi használata

Feltéve, hogy betartja ezeket a jogi feltételeket, beleértve az alábbi „TILTOTT TEVÉKENYSÉGEK” részt is, nem kizárólagos, nem átruházható, visszavonható engedélyt biztosítunk Önnek a következőkre:

 • a Szolgáltatásokhoz való hozzáférés; és
 • a Tartalom bármely olyan részének letöltése vagy kinyomtatása, amelyhez Ön megfelelő módon fért hozzá.

Az ebben a szakaszban vagy a Jogi Feltételeinkben meghatározottak kivételével a Szolgáltatások egyetlen része, valamint a Tartalom vagy a védjegyek sem másolhatók, reprodukálhatók, összesíthetők, közzétehetők, feltölthetők, megoszthatók, nyilvánosan megjeleníthetők, kódolhatók, lefordíthatók, továbbíthatók, terjeszthetők, eladhatók, engedélyezhetők vagy más módon hasznosíthatók bármilyen kereskedelmi célból a mi kifejezett előzetes írásbeli engedélyünk nélkül.

Ha Ön a Szolgáltatásokat, a Tartalmat vagy a Védjegyeket az ebben a szakaszban vagy a Jogi Feltételeinkben meghatározottaktól eltérő módon kívánja használni, kérjük, hogy kérését a következő címre küldje: [email protected]. Ha valaha is engedélyt adunk Önnek a Szolgáltatásaink vagy Tartalmaink bármely részének közzétételére, reprodukálására vagy nyilvános megjelenítésére, Önnek meg kell neveznie minket, mint a Szolgáltatások, a Tartalom vagy a Védjegyek tulajdonosait vagy engedélyezőit, és biztosítania kell, hogy minden szerzői jogi vagy tulajdonjogi megjegyzés megjelenjen vagy látható legyen a Tartalmunk közzététele, reprodukálása vagy megjelenítése során.
Fenntartunk minden olyan jogot, amelyet kifejezetten nem biztosítottunk Önnek a Szolgáltatásokkal, a Tartalommal és a Védjegyekkel kapcsolatban.

Az alábbi Szellemi tulajdonjogok bármilyen megsértése a Jogi Feltételeink lényeges megsértésének minősül, és az Ön joga a Szolgáltatásaink használatára vonatkozóan azonnal megszűnik.

Az Ön által beküldött tartalmak
Kérjük, a Szolgáltatásaink használata előtt figyelmesen olvassa el ezt a részt és a „TILTOTT TEVÉKENYSÉGEK” részt, hogy megértse, hogy (a) milyen jogokat ad nekünk, és (b) milyen kötelezettségei vannak, amikor bármilyen tartalmat közzé tesz vagy feltölt a Szolgáltatásokon keresztül.

Beküldések: A Szolgáltatásokkal kapcsolatos kérdések, megjegyzések, javaslatok, ötletek, visszajelzések vagy egyéb információk („Beküldések”) közvetlen elküldésével Ön beleegyezik abba, hogy az ilyen Beküldésekkel kapcsolatos valamennyi szellemi tulajdonjogot átruházza ránk. Ön beleegyezik, hogy a Beküldött tartalom a mi tulajdonunkba kerül, és jogosultak vagyunk annak korlátlan felhasználására és terjesztésére bármilyen jogszerű kereskedelmi vagy egyéb célból, az Ön részére történő elismerés vagy ellenvetés nélkül.

Ön felelős azért, hogy mit tesz közzé vagy tölt fel: Azzal, hogy a Szolgáltatások bármely részén keresztül beküldi nekünk a tartalmakat, Ön:

 • megerősíti, hogy elolvasta és elfogadja a „TILTOTT TEVÉKENYSÉGEK”-et, és nem tesz közzé, küld el, tölt fel vagy továbbít a Szolgáltatásokon keresztül semmilyen olyan Beküldést, amely illegális, zaklató, gyűlöletkeltő, káros, rágalmazó, obszcén, zaklató, sértő, diszkriminatív, bármely személyt vagy csoportot fenyegető, szexuális tartalmú, hamis, pontatlan, csalárd vagy félrevezető;
 • az alkalmazandó jogszabályok által megengedett mértékben lemond minden ilyen Beküldéshez fűződő erkölcsi jogról;
 • garantálja, hogy az ilyen Beküldések eredetileg Öntől származnak, vagy hogy Ön rendelkezik az ilyen Beküldések benyújtásához szükséges jogokkal és engedélyekkel, és hogy Ön teljes felhatalmazással rendelkezik arra, hogy a fent említett jogokat a Beküldésekkel kapcsolatban megadja nekünk; és
 • felelősséget vállal érte és biztosítja, hogy az Ön által benyújtott anyagok nem minősülnek bizalmas információnak.

Egyedül Ön felelős a Beküldött tartalmakért, és kifejezetten beleegyezik, hogy megtérít nekünk minden olyan veszteséget, amelyet (a) e szakasz, (b) bármely harmadik fél szellemi tulajdonjogának megsértése vagy (c) az alkalmazandó jogszabályok megsértése miatt szenvedünk el.

3. FELHASZNÁLÓI KÉPVISELETEK

A Szolgáltatások használatával Ön kijelenti és garantálja, hogy: (1) Ön cselekvőképes, és beleegyezik a jelen Jogi Feltételek betartásába; (2) Ön nem 13 év alatti; (3) Ön nem kiskorú abban a joghatóságban, amelyben a lakóhelye található, vagy ha kiskorú, akkor szülői engedélyt kapott a Szolgáltatások használatára; (4) Ön nem automatizált vagy nem emberi eszközökkel – akár bot, script vagy más módon – használja a Szolgáltatásokat; (5) Ön nem használja a Szolgáltatásokat illegális vagy engedély nélküli célra; és (6) a Szolgáltatások használata nem sért semmilyen alkalmazandó törvényt vagy rendeletet.

Ha Ön valótlan, pontatlan, nem aktuális vagy hiányos információkat ad meg, jogunkban áll felfüggeszteni vagy megszüntetni a fiókját, és megtagadni a Szolgáltatások (vagy azok bármely részének) bármely jelenlegi vagy jövőbeli használatát.

4. TILTOTT TEVÉKENYSÉGEK

Ön nem csatlakozhat a Szolgáltatásokhoz és nem használhatja azokat más célra, mint amire a Szolgáltatásokat rendelkezésre bocsátjuk. A Szolgáltatások nem használhatók semmilyen kereskedelmi tevékenységgel kapcsolatban, kivéve az általunk kifejezetten támogatott vagy jóváhagyott tevékenységeket.

A Szolgáltatások felhasználójaként Ön vállalja, hogy nem fog:

 • Szisztematikusan lekérni adatokat vagy egyéb tartalmakat a Szolgáltatásokból, hogy közvetlenül vagy közvetve gyűjteményt, összeállítást, adatbázist vagy könyvtárat hozzon létre vagy állítson össze az írásos engedélyünk nélkül.
 • Becsapni vagy félrevezetni minket és más felhasználókat, különösen az érzékeny fiókinformációk, például felhasználói jelszavak megismerésére tett kísérletek során.
 • Megkerülni, letiltani vagy más módon megzavarni a Szolgáltatások biztonsággal kapcsolatos funkcióit, beleértve azokat a funkciókat, amelyek megakadályozzák vagy korlátozzák bármely tartalom használatát vagy másolását, vagy korlátozzák a Szolgáltatások és/vagy az azokban található tartalom használatát.
 • Becsteleníteni, bemocskolni vagy más módon károsítani minket és/vagy a Szolgáltatásokat.
 • A Szolgáltatásokból szerzett bármely információt felhasználni más személy zaklatására, bántalmazására vagy károsítására.
 • Helytelenül használni a támogatási szolgáltatásainkat, vagy hamis jelentést küldeni visszaélésekről vagy helytelen magatartásról.
 • A Szolgáltatásokat olyan módon használni, amely nincs összhangban bármely vonatkozó törvénnyel vagy szabályozással.
 • Részt venni a Szolgáltatások jogosulatlan keretezésében vagy linkelésében.
 • Feltölteni vagy továbbítani vírusokat, trójaiakat vagy egyéb anyagokat (vagy megkísérelni feltölteni vagy továbbítani), beleértve a nagybetűk túlzott használatát és a spammelést (ismétlődő szövegek folyamatos közzététele), amelyek megzavarják bármely fél számára a Szolgáltatások zavartalan használatát és élvezetét, vagy módosítják, károsítják, megzavarják, megváltoztatják vagy zavarják a Szolgáltatások használatát, jellemzőit, funkcióit, működését vagy karbantartását.
 • A rendszert bármilyen automatizált módon használni, például a szkriptek használata kommentek vagy üzenetek küldésére, vagy bármilyen adatbányászat, robotok vagy hasonló adatgyűjtő és -kivonó eszközök használata.
 • Törölni a szerzői vagy egyéb tulajdonjogokra vonatkozó értesítést bármely Tartalomról.
 • Megkísérelni megszemélyesíteni más felhasználót vagy személyt, vagy más személy felhasználónevét használni.
 • Feltölteni vagy továbbítani (vagy megkísérelni feltölteni vagy továbbítani) bármilyen olyan anyagot, amely passzív vagy aktív információgyűjtő vagy -átviteli mechanizmusként működik, beleértve, de nem kizárólagosan, a tiszta grafikai csereformátumokat („gif”), 1×1 pixeleket, webes poloskákat, sütiket vagy más hasonló eszközöket (néha „kémprogramként” vagy „passzív adatgyűjtő mechanizmusként” vagy „pcms”-ként hivatkoznak rájuk).
 • Zavarni, megzavarni vagy indokolatlanul megterhelni a Szolgáltatásokat vagy a Szolgáltatásokhoz kapcsolódó hálózatokat vagy szolgáltatásokat.
  Zaklatni, bosszantani, megfélemlíteni vagy fenyegetni bármelyik alkalmazottunkat vagy ügynökünket, aki a Szolgáltatások bármely részét nyújtja Önnek.
 • Megkísérli megkerülni a Szolgáltatások bármely olyan intézkedését, amelynek célja a Szolgáltatásokhoz vagy a Szolgáltatások bármely részéhez való hozzáférés megakadályozása vagy korlátozása.
 • Másolni vagy adaptálni a Szolgáltatások szoftverét, beleértve, de nem kizárólagosan a Flash, PHP, HTML, JavaScript vagy más kódokat.
 • Megfejteni, dekompilálni, szétszerelni vagy visszafejteni a vonatkozó jogszabályok által megengedett esetek kivételével a Szolgáltatások részét képező vagy azt bármilyen módon alkotó bármely szoftvert.
 • A szokásos keresőmotor vagy internetböngésző használatának eredményét kivéve, bármilyen automatizált rendszert használni, elindítani, fejleszteni vagy terjeszteni, beleértve korlátozás nélkül bármilyen pókot, robotot, csaló segédprogramot, scraper-t vagy offline olvasót, amely hozzáfér a Szolgáltatásokhoz, vagy bármilyen nem engedélyezett szkriptet vagy más szoftvert használni vagy elindítani.
 • Vásárlási ügynököt vagy beszerzési ügynököt igénybe venni a Szolgáltatásokon keresztül történő vásárlásokhoz.
 • Jogosulatlanul használni a Szolgáltatásokat, beleértve a felhasználók felhasználóneveinek és/vagy e-mail címeinek elektronikus vagy más módon történő gyűjtését kéretlen e-mailek küldése céljából, vagy felhasználói fiókok létrehozását automatizált módon vagy hamis ürüggyel.
 • A Szolgáltatásokat a velünk való versengésre irányuló erőfeszítések részeként használni, vagy a Szolgáltatásokat és/vagy a Tartalmat bármilyen más módon jövedelemszerző vagy kereskedelmi vállalkozásra használni.
 • Eladni vagy más módon átadni a profilját.
 • A Szolgáltatásokat áruk és szolgáltatások hirdetésére vagy értékesítésére használni.

5. FELHASZNÁLÓ ÁLTAL GENERÁLT HOZZÁJÁRULÁSOK

A Szolgáltatások nem kínálják fel a felhasználóknak a tartalom beküldésének vagy közzétételének lehetőségét. Lehetőséget biztosítunk Önnek arra, hogy tartalmat és anyagokat hozzon létre, küldjön be, tegyen közzé, jelenítsen meg, továbbítson, adjon át, adjon elő, terjesszen vagy sugározzon nekünk vagy a Szolgáltatásokban, beleértve, de nem kizárólagosan, szövegeket, írásokat, videókat, hanganyagokat, fényképeket, grafikákat, megjegyzéseket, javaslatokat, személyes információkat vagy egyéb anyagokat (együttesen „Hozzájárulások”). A Hozzájárulások a Szolgáltatások más felhasználói és harmadik felek weboldalain keresztül is megtekinthetők. Mint ilyen, az Ön által továbbított Hozzájárulások a Szolgáltatások Adatvédelmi szabályzatának megfelelően kezelhetők. Amikor Ön Hozzájárulásokat hoz létre vagy tesz elérhetővé, Ön ezzel kijelenti és garantálja az alábbiakat:

 • A Hozzájárulások létrehozása, terjesztése, továbbítása, nyilvános megjelenítése vagy előadása, valamint a Hozzájárulásokhoz való hozzáférés, letöltés vagy másolás nem sérti és nem is fogja sérti harmadik felek tulajdonjogait, beleértve, de nem kizárólagosan, a szerzői jogokat, szabadalmakat, védjegyeket, üzleti titkokat vagy erkölcsi jogokat.
 • Ön az alkotója és tulajdonosa, vagy rendelkezik a szükséges licencekkel, jogokkal, hozzájárulásokkal, felmentésekkel és engedélyekkel ahhoz, hogy a Szolgáltatásokat a Szolgáltatások és a jelen Jogi Feltételek által meghatározott bármely módon felhasználhassa, illetve felhatalmazzon minket, a Szolgáltatásokat és a Szolgáltatások más felhasználóit arra, hogy a Hozzájárulásait felhasználhassák.
 • Ön rendelkezik a Hozzájárulásokban szereplő minden egyes azonosítható személy írásbeli hozzájárulásával, szabadon bocsátásával és/vagy engedélyével ahhoz, hogy az egyes azonosítható személyek nevét vagy képmását felhasználhassa a Hozzájárulásoknak a Szolgáltatások és a jelen Jogi feltételek által meghatározott módon történő felvételéhez és felhasználásához.
 • Az Ön Hozzájárulásai nem hamisak, pontatlanok vagy félrevezetőek.
 • Az Ön Hozzájárulásai nem tartalmaznak kéretlen vagy engedély nélküli reklámot, promóciós anyagot, piramisjátékot, lánclevelet, spam-et, tömeges levelezést vagy a kérelmezés egyéb formáit.
 • Az Ön Hozzájárulásai nem obszcének, buják, mocskosak, erőszakosak, zaklatók, becsületsértők, rágalmazók, vagy más módon kifogásolhatóak (az általunk meghatározottak szerint).
 • Az Ön Hozzászólásai nem nevetnek ki, nem gúnyolódnak, nem becsmérelnek, nem félemlítenek meg és nem gyaláznak meg senkit.
 • Az Ön Hozzájárulásai nem más személyek zaklatására vagy fenyegetésére irányulnak (e fogalmak jogi értelmében), illetve egy adott személy vagy embercsoport elleni erőszak népszerűsítésére.
 • Az Ön Hozzájárulásai nem sértik az alkalmazandó törvényeket, rendeleteket vagy szabályokat.
 • Az Ön Hozzájárulásai nem sértik harmadik felek magánélethez vagy nyilvánossághoz fűződő jogait.
 • Az Ön Hozzájárulásai nem sértik a gyermekpornográfiára vonatkozó hatályos törvényeket, illetve nem sértik a kiskorúak egészségének vagy jólétének védelmét.
 • Az Ön Hozzájárulásai nem tartalmaznak semmilyen sértő megjegyzést, amely faji, nemzeti hovatartozással, nemmel, szexuális preferenciával vagy testi fogyatékossággal kapcsolatos.
 • Az Ön Hozzájárulásai nem sértik a jelen Jogi Feltételek bármely rendelkezését vagy bármely alkalmazandó törvényt vagy rendeletet, illetve nem hivatkoznak olyan anyagra, amely sérti a jelen Jogi Feltételek bármely rendelkezését.

A Szolgáltatásoknak a fentiekkel ellentétes használata sérti a jelen Jogi Feltételeket, és többek között a Szolgáltatások használatára vonatkozó jogainak megszüntetését vagy felfüggesztését eredményezheti.

6. HOZZÁJÁRULÁSI ENGEDÉLY

Ön és a Szolgáltatások elfogadják, hogy hozzáférhetünk, tárolhatunk, feldolgozhatunk és felhasználhatunk minden olyan információt és személyes adatot, amelyet Ön az Adatvédelmi irányelvekbe foglalt feltételek és az Ön választási lehetőségei (beleértve a beállításokat is) szerint ad meg.

A Szolgáltatásokkal kapcsolatos javaslatok vagy egyéb visszajelzések beküldésével Ön elfogadja, hogy ezeket a visszajelzéseket bármilyen célra felhasználhatjuk és megoszthatjuk anélkül, hogy Önt kompenzációban részesítenénk.

Nem tartunk igényt semmilyen tulajdonjogra az Ön Hozzájárulásai felett. A Hozzájárulások, valamint a Hozzájárulásokhoz kapcsolódó szellemi tulajdonjogok és egyéb tulajdonjogok teljes mértékben az Ön tulajdonában maradnak. Nem vállalunk felelősséget a Hozzájárulásokban szereplő, Ön által a Szolgáltatások bármely területén tett kijelentésekért vagy állításokért. A Szolgáltatásokhoz való Hozzájárulásokért kizárólag Ön felelős, és Ön kifejezetten beleegyezik abba, hogy felment minket minden felelősség alól, és tartózkodik minden jogi lépéstől velünk szemben a Hozzájárulásaival kapcsolatban.

7. HARMADIK FÉL WEBOLDALAI ÉS TARTALMA

A Szolgáltatások tartalmazhatnak (vagy a Honlapon keresztül elküldhetők Önnek) más honlapokra („Harmadik felek honlapjai”) mutató linkeket, valamint cikkeket, fényképeket, szövegeket, grafikákat, képeket, formaterveket, zenét, hangokat, videókat, információkat, alkalmazásokat, szoftvereket és egyéb, harmadik felek tulajdonában lévő vagy tőlük származó tartalmakat vagy elemeket („Harmadik felek tartalma”). Az ilyen harmadik fél általi weboldalakat és harmadik felektől származó tartalmakat mi nem vizsgáljuk át, nem felügyeljük és nem ellenőrizzük a pontosság, megfelelőség vagy teljesség szempontjából, és nem vállalunk felelősséget a Szolgáltatásokon keresztül elérhető harmadik felektől származó weboldalakért vagy a Szolgáltatásokon keresztül közzétett, elérhető vagy a Szolgáltatásokból telepített harmadik felektől származó tartalmakért, beleértve a harmadik fél weboldalait vagy a harmadik fél tartalmait, azok pontosságát, sértő mivoltát, véleményét, megbízhatóságát, adatvédelmi gyakorlatát vagy egyéb irányelveit, illetve a harmadik felektől származó weboldalakon vagy a harmadik felektől származó tartalmakban foglaltakat. A harmadik felektől származó webhelyek vagy tartalmak beillesztése, az azokra való hivatkozás, illetve azok használatának vagy telepítésének engedélyezése nem jelenti azok jóváhagyását a részünkről. Ha Ön úgy dönt, hogy elhagyja a Szolgáltatásokat, és hozzáfér a harmadik felek webhelyéhez, vagy bármely harmadik fél tartalmát használja vagy telepíti, akkor ezt saját felelősségére teszi, és tisztában kell lennie azzal, hogy a jelen Jogi Feltételek már nem irányadóak. Olvassa el a vonatkozó feltételeket és irányelveket, beleértve az adatvédelmi és adatgyűjtési gyakorlatokat is, bármely olyan weboldal esetében, amelyre a Szolgáltatásokból navigál, vagy amely a Szolgáltatásokból használt vagy telepített alkalmazásokhoz kapcsolódik. A harmadik fél webhelyein keresztül történő vásárlások más webhelyeken keresztül és más vállalatoktól történnek, és mi semmilyen felelősséget nem vállalunk az ilyen vásárlásokkal kapcsolatban, amelyek kizárólag Ön és az adott harmadik fél között jönnek létre. Ön elfogadja és tudomásul veszi, hogy nem támogatjuk a Harmadik fél webhelyein kínált termékeket vagy szolgáltatásokat, és Ön mentesíteni fog minket az ilyen termékek vagy szolgáltatások megvásárlása által okozott károk alól. Továbbá, Ön mentesíteni fog bennünket minden olyan veszteség alól, amelyet Ön elszenvedett, vagy az Önt ért károk alól, amely bármely harmadik fél tartalmával vagy a harmadik fél webhelyeivel való interakcióval kapcsolatos, vagy abból bármilyen módon származik.

8. HIRDETŐK

Megengedjük a hirdetőknek, hogy hirdetéseket és egyéb információkat jelenítsenek meg a Szolgáltatások bizonyos területein, például oldalsávos hirdetésekben vagy banner hirdetésekben. Mi csupán helyet biztosítunk az ilyen hirdetések elhelyezéséhez, és a hirdetőkkel semmilyen más kapcsolatban nem állunk.

9. SZOLGÁLTATÁSMENEDZSMENT

Fenntartjuk a jogot, de nem vagyunk kötelesek: (1) figyelemmel kísérni a Szolgáltatásokat a jelen Jogi Feltételek megsértése szempontjából; (2) megfelelő jogi lépéseket tenni bárkivel szemben, aki saját belátásunk szerint megsérti a törvényt vagy a jelen Jogi Feltételeket, beleértve, de nem kizárólagosan, az ilyen felhasználó jelentését a bűnüldöző hatóságoknak; (3) saját belátásunk szerint és korlátozás nélkül megtagadni, korlátozni a hozzáférést, korlátozni a rendelkezésre állást, vagy letiltani (a technológiailag megvalósítható mértékben) az Ön Hozzájárulásait vagy azok bármely részét; (4) saját belátásunk szerint és korlátozás, értesítés vagy felelősségvállalás nélkül eltávolítani a Szolgáltatásokból vagy más módon letiltani minden olyan fájlt és tartalmat, amely túlzott méretű vagy bármilyen módon megterhelő a rendszereink számára; és (5) más módon kezelni a Szolgáltatásokat oly módon, hogy az védje a jogainkat és tulajdonunkat, és elősegítse a Szolgáltatások megfelelő működését.

10. ADATVÉDELMI POLITIKA

Fontos számunkra az adatvédelem és az adatbiztonság. Kérjük, tekintse meg az adatvédelmi szabályzatunkat itt. A Szolgáltatások használatával Ön elfogadja, hogy az Adatvédelmi szabályzatunk kötelező érvényű, amely a jelen Jogi feltételek részét képezi. Felhívjuk figyelmét, hogy a Szolgáltatások Romániában vannak tárolva/hosztolva. Ha Ön a világ bármely más olyan régiójából fér hozzá a Szolgáltatásokhoz, ahol a személyes adatok gyűjtésére, felhasználására vagy közzétételére vonatkozó törvények vagy egyéb követelmények eltérnek a Romániában alkalmazandó törvényektől, akkor a Szolgáltatások további használatával Ön átadja adatait Romániának, és kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy adatait Romániába továbbítsák és ott feldolgozzák.

11. IDŐTARTAM ÉS FELMONDÁS

A jelen Jogi feltételek teljes mértékben hatályban maradnak a Szolgáltatások használata során. A JELEN JOGI FELTÉTELEK BÁRMELY MÁS RENDELKEZÉSÉNEK KORLÁTOZÁSA NÉLKÜL FENNTARTJUK A JOGOT, HOGY SAJÁT BELÁTÁSUNK SZERINT, ÉRTESÍTÉS ÉS FELELŐSSÉGVÁLLALÁS NÉLKÜL MEGTAGADJUK A SZOLGÁLTATÁSOKHOZ VALÓ HOZZÁFÉRÉST ÉS AZOK HASZNÁLATÁT (BELEÉRTVE BIZONYOS IP-CÍMEK BLOKKOLÁSÁT) BÁRMELY SZEMÉLYTŐL, BÁRMILYEN OKBÓL VAGY OK NÉLKÜL, BELEÉRTVE, DE NEM KIZÁRÓLAGOSAN A JELEN JOGI FELTÉTELEKBEN FOGLALT BÁRMELY NYILATKOZAT, GARANCIA VAGY KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁS, VAGY BÁRMELY ALKALMAZANDÓ TÖRVÉNY VAGY SZABÁLYOZÁS MEGSÉRTÉSÉT. SAJÁT BELÁTÁSUNK SZERINT BÁRMIKOR, FIGYELMEZTETÉS NÉLKÜL MEGSZÜNTETHETJÜK AZ ÖN HASZNÁLATÁT VAGY RÉSZVÉTELÉT A SZOLGÁLTATÁSOKBAN, VAGY TÖRÖLHETÜNK BÁRMILYEN, ÖN ÁLTAL KÖZZÉTETT TARTALMAT VAGY INFORMÁCIÓT.

Ha bármilyen okból megszüntetjük vagy felfüggesztjük a fiókját, tilos új fiókot regisztrálnia és létrehoznia a saját, hamis vagy kölcsönzött nevén, vagy bármely harmadik fél nevén, még akkor is, ha Ön a harmadik fél nevében jár el. A fiókja megszüntetése vagy felfüggesztése mellett fenntartjuk a jogot, hogy megfelelő jogi lépéseket tegyünk, beleértve, de nem kizárólagosan a polgári jogi, büntetőjogi és a jogsértés megszüntetésére irányuló jogorvoslatot.

12. MÓDOSÍTÁSOK ÉS MEGSZAKÍTÁSOK

Fenntartjuk a jogot, hogy a Szolgáltatások tartalmát bármikor és bármilyen okból saját belátásunk szerint, előzetes értesítés nélkül megváltoztassuk, módosítsuk vagy eltávolítsuk. Nem vagyunk azonban kötelesek a Szolgáltatásainkban található bármely információ frissítésére. Nem vállalunk felelősséget Önnel vagy egy harmadik féllel szemben a Szolgáltatások bármilyen módosításáért, az árváltozásokért, a Szolgáltatások felfüggesztéséért vagy megszüntetéséért.

Nem tudjuk garantálni, hogy a Szolgáltatások mindig elérhetőek lesznek. Előfordulhat, hogy hardver-, szoftver- vagy egyéb problémákat tapasztalunk, vagy a Szolgáltatásokkal kapcsolatos karbantartást kell végeznünk, ami megszakításokat, késéseket vagy hibákat eredményezhet. Fenntartjuk a jogot arra, hogy a Szolgáltatásokat bármikor és bármilyen okból megváltoztassuk, felülvizsgáljuk, frissítsük, felfüggesszük, megszüntessük vagy más módon módosítsuk anélkül, hogy erről Önt értesítenénk. Ön elfogadja, hogy semmilyen felelősséget nem vállalunk semmilyen veszteségért, kárért vagy kellemetlenségért, amely abból ered, hogy Ön nem tudja elérni vagy használni a Szolgáltatásokat a Szolgáltatások leállása vagy megszüntetése során. A jelen Jogi feltételek egyetlen rendelkezése sem értelmezhető úgy, hogy kötelezne minket a Szolgáltatások karbantartására és támogatására, illetve az azokkal kapcsolatos javítások, frissítések vagy kiadások biztosítására.

13. IRÁNYADÓ JOG

A jelen jogi feltételekre Lettország törvényei vonatkoznak, és azokat Lettország törvényei szerint kell értelmezni, és az Egyesült Nemzetek nemzetközi termékértékesítési szerződésekről szóló egyezményének alkalmazása kifejezetten kizárt. Ha az Ön szokásos tartózkodási helye az EU-ban van, és Ön fogyasztó, akkor Ön ezen felül rendelkezik a lakóhelye szerinti ország jogszabályainak kötelező rendelkezései által biztosított védelemmel. Az Adaptive Media és Ön is beleegyezik abba, hogy aláveti magát a valmierai bíróságok nem kizárólagos joghatóságának, ami azt jelenti, hogy a jelen jogi feltételekkel kapcsolatos fogyasztóvédelmi jogai védelmében Lettországban vagy az Ön lakóhelye szerinti EU-tagállamban nyújthat be keresetet.

14. VITARENDEZÉS

Informális tárgyalások

A jelen Jogi feltételekkel kapcsolatos bármely vita, ellentmondás vagy követelés (egyenként „Vita” és együttesen „Viták”) megoldásának felgyorsítására és a költségek szabályozására, amelyet Ön vagy mi (egyénileg „Fél” és együttesen a „Felek”) indítottunk, a Felek megállapodnak abban, hogy a választott bírósági eljárás kezdeményezése előtt legalább harminc (30) nappal informális úton próbálnak tárgyalni bármely Vitáról

(kivéve az alábbiakban kifejezetten meghatározott Vitákat). Az ilyen informális tárgyalások az egyik féltől a másik félhez intézett írásbeli értesítés alapján kezdődnek.

Kötelező választottbíráskodás

A jelen jogi feltételekben résztvevő felek közötti kapcsolatokból eredő bármely vitát egy választottbíró dönti el, akit a Strasbourgban székhellyel rendelkező Európai Választottbírósági Központ részét képező Európai Választottbíróság választottbírósági és belső szabályzatának megfelelően választanak ki, amely szabályzat a választottbírósági kérelem benyújtásának időpontjában hatályos, és amelynek elfogadása a jelen záradék elfogadásával egyezik. A választottbírósági eljárás székhelye Valmiera, Lettország. Az eljárás nyelve az angol. Az alkalmazandó anyagi jogra Lettország joga alkalmazandó.

Korlátozások

A Felek megállapodnak abban, hogy bármely választottbírósági eljárás a Felek közötti vitára korlátozódik. A törvény által megengedett legnagyobb mértékben a) a választottbírósági eljárás nem kapcsolható össze más eljárással; b) nincs jog vagy felhatalmazás arra, hogy bármely jogvitát csoportos kereset alapján vagy csoportos kereset keretében rendezzenek; és c) nincs jog vagy felhatalmazás arra, hogy bármely jogvitát a nyilvánosság vagy bármely más személy nevében állítólagosan reprezentatív jelleggel indítsanak.

Kivételek az informális tárgyalások és a választottbírósági eljárás alól

A Felek megállapodnak abban, hogy a következő jogviták nem tartoznak az informális tárgyalásokra vonatkozó fenti rendelkezések hatálya alá: a) bármelyik Fél bármely szellemi tulajdonjogának érvényesítésére vagy védelmére irányuló, vagy annak érvényességével kapcsolatos jogviták; b) a lopással, kalózkodással, a magánélet megsértésével vagy jogosulatlan felhasználással kapcsolatos vagy abból eredő állításokból eredő jogviták; és c) a jogsértés megszüntetésére irányuló követelések. Ha ez a rendelkezés jogellenesnek vagy végrehajthatatlannak bizonyul, akkor egyik Fél sem választja a választottbírósági eljárást a jelen rendelkezés jogellenesnek vagy végrehajthatatlannak ítélt része alá tartozó bármely jogvita rendezésére, és az ilyen jogvitát a fent felsorolt bíróságok illetékes bírósága dönti el, és a Felek beleegyeznek, hogy alávetik magukat az adott bíróság személyes joghatóságának.

15. JAVÍTÁSOK

Előfordulhat, hogy a Szolgáltatásokban olyan információk szerepelnek, amelyek tipográfiai hibákat, pontatlanságokat vagy hiányosságokat tartalmaznak, beleértve a leírásokat, árakat, elérhetőséget és különböző egyéb információkat. Fenntartjuk a jogot, hogy a hibákat, pontatlanságokat vagy hiányosságokat kijavítsuk, valamint hogy a Szolgáltatásokban található információkat bármikor, előzetes értesítés nélkül megváltoztassuk vagy frissítsük.

16. NYILATKOZAT

A SZOLGÁLTATÁSOKAT A JELENLEGI ÉS A RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ ÁLLAPOT SZERINT NYÚJTJUK. ÖN ELFOGADJA, HOGY A SZOLGÁLTATÁSOK HASZNÁLATA KIZÁRÓLAG AZ ÖN KOCKÁZATÁRA TÖRTÉNIK. A TÖRVÉNY ÁLTAL MEGENGEDETT LEGTELJESEBB MÉRTÉKBEN KIZÁRUNK MINDEN KIFEJEZETT VAGY HALLGATÓLAGOS GARANCIÁT A SZOLGÁLTATÁSOKKAL ÉS AZOK HASZNÁLATÁVAL KAPCSOLATBAN, BELEÉRTVE, DE NEM KIZÁRÓLAGOSAN, AZ ELADHATÓSÁG, A MEGHATÁROZOTT CÉLRA VALÓ ALKALMASSÁG ÉS A JOGSÉRTÉSMENTESSÉG HALLGATÓLAGOS GARANCIÁJÁT. NEM VÁLLALUNK SEMMILYEN GARANCIÁT VAGY BIZTOSÍTÉKOT A SZOLGÁLTATÁSOK TARTALMÁNAK PONTOSSÁGÁRA VAGY TELJESSÉGÉRE, ILLETVE A SZOLGÁLTATÁSOKHOZ KAPCSOLÓDÓ BÁRMELY WEBOLDAL VAGY MOBILALKALMAZÁS TARTALMÁRA VONATKOZÓAN, ÉS NEM VÁLLALUNK FELELŐSSÉGET (1) A TARTALOM ÉS AZ ANYAGOK HIBÁIÉRT, TÉVEDÉSEIÉRT VAGY PONTATLANSÁGAIÉRT, (2) A SZOLGÁLTATÁSOKHOZ VALÓ HOZZÁFÉRÉSÉBŐL ÉS AZOK HASZNÁLATÁBÓL EREDŐ BÁRMILYEN JELLEGŰ SZEMÉLYI SÉRÜLÉSÉRT VAGY ANYAGI KÁRÉRT, (3) A BIZTONSÁGOS SZERVEREINKHEZ ÉS/VAGY AZ AZOKON TÁROLT SZEMÉLYES ADATOKHOZ ÉS/VAGY PÉNZÜGYI INFORMÁCIÓKHOZ VALÓ JOGOSULATLAN HOZZÁFÉRÉSÉRT VAGY AZOK HASZNÁLATÁÉRT, (4) A SZOLGÁLTATÁSOKHOZ VAGY AZOKBÓL TÖRTÉNŐ ÁTVITEL MEGSZAKÍTÁSÁÉRT VAGY MEGSZŰNÉSÉÉRT, (5) A HARMADIK FÉL ÁLTAL A SZOLGÁLTATÁSOKHOZ VAGY AZOKON KERESZTÜL TOVÁBBÍTOTT HIBÁKÉRT, VÍRUSOKÉRT, TRÓJAI VÍRUSOKÉRT VAGY HASONLÓKÉRT, ÉS/VAGY (6) A TARTALOMBAN ÉS ANYAGOKBAN LÉVŐ HIBÁKÉRT VAGY HIÁNYOSSÁGOKÉRT, ILLETVE A SZOLGÁLTATÁSOKON KERESZTÜL KÖZZÉTETT, TOVÁBBÍTOTT VAGY MÁS MÓDON ELÉRHETŐVÉ TETT TARTALMAK HASZNÁLATÁBÓL EREDŐ BÁRMILYEN VESZTESÉGÉRT VAGY KÁRÉRT. NEM SZAVATOLJUK, NEM TÁMOGATJUK, NEM GARANTÁLJUK, ÉS NEM VÁLLALUNK FELELŐSSÉGET SEMMILYEN TERMÉKÉRT VAGY SZOLGÁLTATÁSÉRT, AMELYET HARMADIK FÉL HIRDET VAGY KÍNÁL A SZOLGÁLTATÁSOKON KERESZTÜL, BÁRMELY HIPERLINKKEL ELLÁTOTT WEBOLDALON, VAGY BÁRMELY BANNERBEN VAGY EGYÉB REKLÁMBAN SZEREPLŐ WEBOLDALON VAGY MOBILALKALMAZÁSON KERESZTÜL, ÉS NEM LESZÜNK RÉSZESEI, ÉS SEMMILYEN MÓDON NEM VAGYUNK FELELŐSEK AZ ÖN ÉS BÁRMELY HARMADIK FÉL KÖZÖTTI TRANZAKCIÓK ELLENŐRZÉSÉÉRT. MINT BÁRMELY TERMÉK VAGY SZOLGÁLTATÁS BÁRMILYEN MÉDIUMON VAGY KÖRNYEZETBEN TÖRTÉNŐ MEGVÁSÁRLÁSAKOR, ÖNNEK IS A LEGJOBB BELÁTÁSA SZERINT KELL ELJÁRNIA, ÉS ADOTT ESETBEN ÓVATOSAN KELL CSELEKEDNIE.

17. A FELELŐSSÉG KORLÁTOZÁSA

SEMMILYEN ESETBEN SEM MI, SEM IGAZGATÓINK, ALKALMAZOTTAINK VAGY ÜGYNÖKEINK NEM FELELŐSEK ÖN VAGY EGY HARMADIK FÉL IRÁNYÁBAN BÁRMILYEN KÖZVETLEN, KÖZVETETT, KÖVETKEZMÉNYES, PÉLDAMUTATÓ, VÉLETLENSZERŰ, KÜLÖNLEGES VAGY BÜNTETŐ JELLEGŰ KÁRÉRT, BELEÉRTVE AZ ELMARADT NYERESÉGET, BEVÉTELKIESÉST, ADATVESZTÉST VAGY EGYÉB, A SZOLGÁLTATÁSOK HASZNÁLATÁBÓL EREDŐ KÁROKAT, MÉG AKKOR SEM, HA TÁJÉKOZTATTAK MINKET AZ ILYEN KÁROK LEHETŐSÉGÉRŐL. A JELEN DOKUMENTUMBAN FOGLALT ELLENKEZŐ ÉRTELMŰ RENDELKEZÉSEK ELLENÉRE AZ ÖNNEL SZEMBENI FELELŐSSÉGÜNK BÁRMILYEN OKBÓL ÉS A KERESET FORMÁJÁTÓL FÜGGETLENÜL MINDENKOR 0-RA KORLÁTOZÓDIK. BIZONYOS AMERIKAI ÁLLAMI ÉS NEMZETKÖZI TÖRVÉNYEK NEM TESZIK LEHETŐVÉ A HALLGATÓLAGOS GARANCIÁK KORLÁTOZÁSÁT, ILLETVE BIZONYOS KÁROK KIZÁRÁSÁT VAGY KORLÁTOZÁSÁT. HA EZEK A TÖRVÉNYEK VONATKOZNAK ÖNRE, A FENTI KIZÁRÁSOK VAGY KORLÁTOZÁSOK EGY RÉSZE VAGY EGÉSZE NEM FELTÉTLENÜL VONATKOZIK ÖNRE, ÉS TOVÁBBI JOGAI LEHETNEK.

18. KÁRTALANÍTÁS

Ön vállalja, hogy megvéd, kártalanít és ártalmatlanít minket, beleértve a leányvállalatainkat, kapcsolódó vállalatainkat, valamint valamennyi tisztviselőnket, ügynökünket, partnerünket és alkalmazottunkat minden veszteséggel, kárral, felelősséggel vagy követeléssel szemben, beleértve az ésszerű ügyvédi díjakat és költségeket, amelyeket bármely harmadik fél a következők miatt vagy azokból eredően támaszt: (1) a Szolgáltatások használatából; (2) a jelen Jogi feltételek megsértéséből; (3) a jelen Jogi feltételekben foglalt kijelentései és garanciái megszegéséből; (4) harmadik fél jogainak megsértéséből, beleértve, de nem kizárólagosan a szellemi tulajdonjogokat; vagy (5) a Szolgáltatások bármely más felhasználójával szemben elkövetett nyíltan káros cselekedeteiből, akivel Ön a Szolgáltatásokon keresztül kapcsolatba lépett. A fentiek ellenére fenntartjuk a jogot, hogy az Ön költségére kizárólagos védelmet és ellenőrzést vállaljunk minden olyan ügyben, amely miatt Ön köteles kártalanítani minket, és Ön vállalja, hogy az Ön költségén együttműködik az ilyen igények védelmében. Minden ésszerű erőfeszítést megteszünk annak érdekében, hogy értesítsük Önt minden olyan követelésről, keresetről vagy eljárásról, amely a jelen kártalanítás tárgyát képezi, amint tudomást szereztünk róla.

19. FELHASZNÁLÓI ADATOK

A Szolgáltatások teljesítésének és kezelésének céljából megőrizzük az Ön által a Szolgáltatásoknak továbbított bizonyos adatokat, valamint a Szolgáltatások használatára vonatkozó adatokat. Bár rendszeresen rutinszerű biztonsági mentéseket végzünk az adatokról, kizárólagosan Ön felelős minden olyan adatért, amelyet továbbít, vagy amely a Szolgáltatások használatával végzett bármely tevékenységéhez kapcsolódik. Ön elfogadja, hogy nem vállalunk felelősséget Önnel szemben az ilyen adatok elvesztéséért vagy megrongálódásáért, és Ön ezennel lemond az ilyen adatok elvesztéséből vagy megrongálódásából eredő, velünk szembeni minden eljárási jogáról.

20. EGYÉB

A jelen Jogi feltételek és az általunk a Szolgáltatásokon vagy a Szolgáltatásokkal kapcsolatban közzétett irányelvek vagy működési szabályok képezik a teljes megállapodást és megegyezést Ön és mi köztünk. A jelen Jogi Feltételek bármely jogának vagy rendelkezésének gyakorlásának vagy érvényesítésének elmulasztása nem minősül az adott jogról vagy rendelkezésről való lemondásnak. A jelen Jogi feltételek a törvény által megengedett legteljesebb mértékben érvényesek. Jogaink és kötelezettségeink bármelyikét vagy egészét bármikor átruházhatjuk másokra. Nem vállalunk felelősséget és nem vagyunk felelősek semmilyen veszteségért, kárért, késedelemért vagy mulasztásért, amelyet bármilyen, rajtunk kívül álló ok okoz. Ha a jelen Jogi Feltételek bármely rendelkezése vagy rendelkezésének egy része jogellenesnek, érvénytelennek vagy végrehajthatatlannak minősül, az adott rendelkezés vagy rendelkezés rész a jelen Jogi Feltételekből leválaszthatónak minősül, és nem érinti a fennmaradó rendelkezések érvényességét és végrehajthatóságát. A jelen Jogi Feltételek vagy a Szolgáltatások használata következtében Ön és köztünk nem jön létre közös vállalkozás, partnerség, munkaviszony vagy ügynöki kapcsolat. Ön beleegyezik abba, hogy a jelen Jogi Feltételek nem értelmezhetők ellenünk azzal, hogy megfogalmaztuk őket. Ön ezennel lemond minden olyan védekezésről, amely a jelen Jogi Feltételek elektronikus formáján és a jelen Jogi Feltételek aláírásának hiányán alapul.

21. KAPCSOLATFELVÉTEL

A Szolgáltatásokkal kapcsolatos panaszok megoldása érdekében, vagy a Szolgáltatások használatával kapcsolatos további információkért kérjük, lépjen kapcsolatba velünk a következő címen:

Adaptive media
Cesu utca 19
Lettország, Valmiera, Valmieras novads LV-4201
Telefon: +371 22324246
[email protected]

'Fel a tetejéhez' gomb